Podstawowym celem firmy MARAM GROUP SP. Z O.O. jest osiągnięcie pełnego zadowolenia wszystkich naszych Klientów jak i dostarczanie im produktów bezpiecznych.

NASZ CEL

  • W działalności firmy KIERUJEMY SIĘ zasadą by jak najlepiej zaspokoić potrzeby i wymagania naszych klientów poprzez ciągłą poprawę jakości dotyczącą zarówno oferowanych usług jak i kontaktów handlowych, nawiązywanych między naszą firmą, a kontrahentami handlowymi. Cały swój wysiłek firma poświęca na stałą kontrolę jakości transportowanych przez Nas towarów branży spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. Cała Nasza flota składa się z niskoemisyjnych pojazdów.
  • Chcemy, aby ZNAK FIRMOWY kojarzył się naszym Klientom z zaufaniem i profesjonalizmem, a także rzetelną i fachową obsługą na każdym kroku naszej działalności. Pracujemy tak, aby zamówienie każdego naszego Klienta było w pełni poprawnie i terminowo zrealizowane.

NASZYMI PRIORYTETAMI SĄ

  • Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom prawnym opracowano i wdrożono, wciąż udoskonalany, System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych – HACCP i standard IFS Logistics wersja 2.2.
  • W fazie TRANSPORTU/ SPEDYCJI i LOGISTYKI stosujemy Dobre Praktyki Higieniczne (GHP) oraz Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP) dla osiągania celów wynikających z założeń systemu HACCP zgodnego z Codex Alimentarius, oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Cały personel firmy zna i stosuje politykę i procedury zawarte w dokumentacji towarzyszącej.
  • Kierownictwo firmy deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby Polityka Bezpieczeństwa Żywności była w pełni realizowana.

OŻARÓW MAZOWIECKI, DNIA 7 STYCZEŃ 2019 r.
ROBERT MARCZAK, PREZES ZARZĄDU

W górę
+48 22 722 24 72 recepcja|maramgroup.pl| |recepcja|maramgroup.pl