1. ZATRUDNIAMY ponad 70 zawodowych kierowców w pojedynczych oraz podwójnych obsadach, a także kierowców serwisowych, którzy wspierają kierowców podczas załadunków i rozładunków.

  2. ZATRUDNIAMY zespół Spedytorów krajowych oraz międzynarodowych, osoby odpowiedzialne za nadzór techniczny floty, pracowników zajmujących się rozliczeniami, kadrową oraz zespół wspierający od strony administracyjnej.

  3. ORGANIZUJEMY regularne szkolenia dla personelu oraz kierowców z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy, czasu pracy dla kierowców zawodowych, a także indywidualne szkolenia dla kadry zarządzającej.

Nasz zespół

Zarząd

 

  • PREZES FIRMY JEST CZŁONKIEM ELITARNEGO KLUBU BUSINESS CENTRE CLUB, GDZIE CZYNNIE BIERZE UDZIAŁ W KOMISJACH I POSIEDZENIACH AKTYWNIE PRACUJĄC NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ, TWORZENIA DOBREGO PRAWA ORAZ INTERESÓW PRZEDSIĘBIORCÓW.

 

 

W górę
+48 22 722 24 72 recepcja|maramgroup.pl| |recepcja|maramgroup.pl